Slide Background
Slide Background
Slide Background

ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโหวตผลงานของรร.บ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในรายการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Invertors ที่คุณชื่นชอบเพื่อรับรางวัล I NWE GEN Popular Vote 2024. โดยผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษเขต 3 อยู่ในเลขลำดับที่ 13258 และเลขลำดับที่13259 ลิงค์กิจกรรม >>>> https://i-newgen.moserv.co.th/highschool <<<<

ข้อมูลภาวะโภชนาการ Bigdata 10 พ.ย. 66

ข้อมูลภาวะโภชนาการ (น้ำหนัก ส่วนสูง) นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 BigData >>>>https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/a5f5813b-62c0-4282-b008-bf5cf8eaa95b/page/0IV6C <<<<

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและคลานแคลนทางการศึกษา

ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและคลานแคลนทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนกฤษณา จำนวน 2 คน เพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ ให้นักเรียนทั้ง 2 คน ที่อาศัยกับตายาย และไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ติดตามข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม

การออกพื้นที่ติดตามโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดย นางสังวร ทวีศรี นักวิชาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ออกติดตาม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการทางการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา ในสังกัด จากการติดตามพบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และพฤติกรรม มีแนวโน้นที่ดีขึ้นได้รับการพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติ

ภาพกิจกรรมวันครู 2567 อ.ปรางค์กู่

ภาพกิจกรรมวันครู 2567 อ.ปรางค์กู่ ภาพกิจกรรม >>>> https://web.facebook.com/media/set/?set=a.264421799992731&type=3<<< ฝากกดถูกใจเพื่อให้กำลังใจช่างภาพด้วยนะครับ

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 13/01/67

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100092747373684&set=a.262429523525292 อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามเพจด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างภาพ

โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนขาดแคลนและด้อยโอกาส ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบห้องน้ำและสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวเด็กยากจน โครงการช่วยเหลือดูแลนักเรียนขาดแคลนและด้อยโอกาส ให้กับ เด็กชายณรงกรณ์ โพธิ์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 โดยมี นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 นางนันทนา หมื่นจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ บ้านปรือคันตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

0 Shares