Slide Background
Slide Background

ข้อมูลภาวะโภชนาการ (น้ำหนัก ส่วนสูง) 10 มิ.ย.67

ข้อมูลภาวะโภชนาการ (น้ำหนัก ส่วนสูง) นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ข้อมูลจากระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

จดหมายข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังป้องกันดูแล และติดตามภาวะซึมเศร้าในสถานศึกษา เด็กอายุ 13-15 ปี

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านจันลม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายทวี สอนคำเสน ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายจำนาน ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนบ้านจันลม ได้รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทาง 3 เสาหลัก  ประกอบไปด้วย เสาที่ 1 โรงเรียนมีคุณภาพ ครูมีศักยภาพ เสาที่ 2 นักเรียนสำเร็จ การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสาที่ 3 การปลูกฝังวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน  5 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ โรงเรียนได้นำเสนอเป้าหมายและความต้องการที่จะพัฒนาอาคาร…

มอบแผงโซล่าเซล พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างให้กับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นายทวี สอนคำเสน, ว่าที่ ร.ต.หญิงชนาธิป ผลวาวแวว นายมานะ ไชยโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนจะกงกฤษณา อำเภอขุขันธ์ ร่วมลงพื้นที่ มอบแผงโซล่าเซล พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟส่องสว่างให้กับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ จำนวน 2 ราย คือ เด็กชายณัฐพงษ์ วงศา และเด็กชายวทัญญู เทียมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ ซึ่งบ้านพักอาศัยไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีไฟให้แสงสว่างภายในบ้าน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้นำเงิน กองทุนเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (กศศ.3) จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) มอบให้กับนายประสิทธิ์ ชมภูเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกฤษณา นำไปดำเนินการจัดซื้อจัดหาและนำมาติดตั้งให้กับบ้านพักอาศัยของนักเรียน และส่งมอบให้กับนักเรียนในวันนี

รายงานผลการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนรายวัน แบบ Real Time

รายงานผลการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนรายวัน แบบ Real Time ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Line Official

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มี Line Official เป็นอีกช่องทาง มีการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับภาจกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สามารถกดเพิ่มเพื่อนที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนด้านล่างนี้ได้เลย หรือ Scan QR >>>> PRM_@sisaket3 มีบัญชีทางการ LINE แล้ว! เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย https://lin.ee/5etDAj4

มอบทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลพร้อมไฟส่องสว่างให้กับบ้านพักนักเรียนขาดแคลนและด้อยโอกาสกรณีพิเศษ

วันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๗ เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 10,000 บาท ให้กับครอบครัวเด็กชายณัฐพงษ์ วงศา  นักเรียนโรงเรียนบ้านกฤษณา อำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ บ้านพักอาศัยไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อแพงโซล่าเซล พร้อมไฟส่องสว่าง ติดตั้งบ้านพักอาศัย โดยมี นายสุริเยศ ถุงจันทร์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุน